čtvrtek 10. září 2015

Jak si vedou moje aplikace na Google Play (ČR)

Žebříček: ČR, vzdělávání, zdarma

Jak si dnes (10. 9. 2015) vedou moje aplikace v žebříčku Google Play v kategorii "ČR, vzdělávání, zdarma"? Docela to jde :-)

Chemické názvosloví

Aktuálně je na výborném stém místě.Aplikace obsahuje několik kapitol pro seznámení se a pochopení tvorby českého chemického názvosloví.

Kapitoly:
1. Stavba hmoty - vysvětlení pojmů atom, atomové jádro, obal, iont, kationt, aniont, prvek, molekula
2. Chemická vazba - vysvětlení pojmů elektronegativita, chemická vazba, řád vazby, typy vazeb
3. Oxidační číslo - vysvětlení pojmu oxidační číslo, nejčastější pravidla
4. Tabulka přípon - tabulka s oxidačním číslem a příponou (-ný, -natý, -itý, ...)
5. Názvosloví obecně - obecný princip tvorby českého chemického názvosloví
6. Názvosloví: oxidy - vysvětlení tvorby názvosloví oxidů
7. Názvosloví: halogenidy - vysvětlení tvorby názvosloví halogenidů
8. Názvosloví: nitridy - vysvětlení tvorby názvosloví nitridů
9. Názvosloví: hydroxidy - vysvětlení tvorby názvosloví hydroxidů
10. Názvosloví: bezkyslíkaté kyseliny - vysvětlení tvorby názvosloví bezkyslíkatých kyselin
11. Názvosloví: kyslíkaté kyseliny - vysvětlení tvorby názvosloví kyslíkatých kyselin

Každá kapitola obsahuje záložky (taby): učebnice, sešit, cvičení. Do sešitu je možné zapsat ke každému tématu vlastní poznámku, která se uloží do telefonu/tabletu.Obvod, obsah, objem

Aplikace se umístila na 254. místě.2D: výpočet obvodu a obsahu čtverce, obdélníka, trojúhelníka, kruhu a lichoběžníka. 
3D: výpočet obsahu a objemu krychle, kvádru, jehlanu (se základnou čtverec nebo obdélník), koule a válce.Převod čísel mezi soustavami (bin dec hex)

Aplikace je v žebříčku na pozici 428.Aplikace převádí zadaná čísla mezi dvojkovou (binární), desítkovou (dekadickou) a šestnáctkovou (hexadecimální) číselnou soustavou. Dále převádí z desítkové soustavy do kódu BCD.

Žádné komentáře:

Okomentovat