čtvrtek 30. července 2015

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

Aplikacím běžícím v chytrém telefonu, tabletu, ... říkáme mobilní. V současné době je několik platforem (operačních systémů), které pohánějí telefony a tablety (ale i další zařízení).
Patří sem zejména:
  • Android (Google)
  • iOS (Apple)
  • Windows Phone (Microsoft)
  • BlackBerry (BlackBerry)
  • Tizen (Samsung, Intel)
  • ...
Mobilní aplikace můžeme rozdělit na nativní, hybridní a webové.

Nativní aplikace

Hlavním rysem nativní aplikace je programovací jazyk, ve kterém je napsána. Je to jazyk přímo určený pro konkrétní platformu (operační systém). Např. nativní aplikace pro Android jsou napsány v Javě.
Výhodou nativních aplikací je jejich vzhled a vysoký výpočetní výkon.

Hybridní aplikace

Na rozdíl od nativních jsou hybridní aplikace napsány v jiném jazyku, např. pro Android existuje možnost vývoje aplikací v jazycích HTML, CSS, JS. Jejich výpočetní výkon je nižší než u nativních aplikací (v praxi nebývá rozdíl příliš patrný). 
Velkou výhodou hybridních aplikací je možnost vygenerovat ze stejného zdrojového kódu aplikace pro několik platforem, např. pro Android, iOS, Windows Phone.

HTML

Jazyk HTML ve skutečnosti není programovací jazyk, je to jazyk značkovací. Používá se na webu pro psaní webových stránek.

CSS

Jazyk CSS také není programovacím jazykem, jeho účelem je popsat pravidla kaskádových stylů. Opět se používá při psaní webových stránek. Určuje vizuální vlastnosti jednotlivých prvků (elementů) zapsaných v HTML.

JS

Javascript je programovací jazyk. Jeho nejčastější použití je na webu, jako součást webové stránky. Spouští se v prohlížeči (Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, ...). Může být použit také na webovém servru (node.js).

HTML + CSS + JS + (...) = ?

Hybridní aplikace se napíše v HTML + CSS + JS. Aby se mohla instalovat do telefonu či tabletu, je nutné ji ještě převést do cílové formy pro konkrétní platformu (operační systém). K tomu slouží nejčastěji PhoneGap nebo Cordova.


Webové aplikace

Webová aplikace se skládá ze dvou částí: jedna běží na servru a druhá (což je načtená webová stránka) v prohlížeči v mobilním telefonu či tabletu.Žádné komentáře:

Okomentovat